SERVEI MIGDIA

El nostre objectiu és donar el mateix valor al servei de menjador que a la resta d’activitats que fem a l’escola, de tal manera que es converteixi en un espai educatiu integrat.

Intentem que l’infant trobi un ambient tranquil, on pugui anar adquirint unes actituds positives i unes normes bàsiques a les hores dels àpats. Per això, els nens/es dinen en diferents espais i cada grup té un tutor responsable, que és la persona a qui els pares i mares s’han de dirigir per parlar de qualsevol qüestió referent al menjador.

Us deixem l’enllaç per a la Sol·licitud del Servei Migdia en què les persones que estigueu interessades a fer-lo servir heu d’omplir el formulari.
Si el vostre fill/a presenta alguna al·lèrgia o alteració alimentaria, s’haurà de portar un certificat mèdic que ens informi de les seves particularitats.

SOL·LICITUD SERVEI MIGDIA