Publicació de l'oferta inicial de places

Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària 2021/2022

a 11/03/2021 (Cal consultar l'oferta final per veure si hi ha canvis – veure data de publicació al calendari)