TRETS D’IDENTITAT

L’escola té una base cooperativa i entén el procés educatiu com una interacció entre pares, mares, professors i alumnes, per això és necessari que les famílies coneguin, acceptin i participin del Projecte Educatiu de l’escola.

És una escola compromesa amb la societat, utilitza la llengua i la cultura catalanes com a vehicle de coneixement, alhora que incorpora l’aprenentatge d’altres llengües per viure en un món més global.

L’escola es defineix com a laica pel respecte a la llibertat de les persones i a la pluralitat d’ideologies i cultures.

Aquest respecte i el fet que pensem que l’escola ha d’estar al servei de la societat, també té com a tret diferencial ser una escola inclusiva, on tothom hi té cabuda adequant recursos i metodologies a les característiques de cada alumne.

L’escola promou l’arrelament al medi. La vivència de les diferents activitats ha de ser viscuda pel nen/a de manera plena i ha de ser la base del seu aprenentatge.

Entenem la vivència a l’escola des d’un vessant significatiu on els infants són creadors, coneixedors i partícips del seu propi aprenentatge.

Estimulem la participació de la comunitat educativa com a eina metodològica.

L’escola fomenta l’adquisició d’hàbits adequats de salut, tant físics com mentals i posa en valor les normes de tolerància, solidaritat i pau en el context de relacions humanes.

Per fer persones amb valors socials i democràtics i alhora actius dins la societat es potencia l’esperit crític.

Es desenvolupa la percepció estètica i artística per tal que puguin expressar-se lliurement i amb ment creativa.

L’escola educa vers la sostenibilitat, per sensibilitzar tota la comunitat educativa de la importància de les nostres accions dins i fora de l’escola i per tal de minimitzar la petjada ecològica des d’un model sostenible.

PROJECTE EDUCATIU

A l’escola aprenem a conèixer, a fer, a ser, a viure junts, a ajudar-nos els uns als altres, a ser agraïts, a empaitar somnis i projectes, a comunicar-nos, a cooperar i a compartir, entenent que formem part d’un tot.

Possibilitem un entorn on el nen o nena se senti respectat i valorat, on trobi un medi acollidor i amorós per créixer i gaudir aprenent.

L’Espill és una escola que ha begut de diferents fonts pedagògiques. Això vol dir que no ha optat per copiar o seguir un corrent únic: MontessoriWaldorf, Decroly, Freinet, Malaguzzi…, sinó que ha intentat agafar dels diferents pedagogs o corrents eines per desenvolupar la seva tasca i construir el nostre propi projecte singular. Avui seguim fent un diàleg pedagògic i aprenent també dels coetanis amb una mirada present cap al futur, i continuem treballant amb la mirada centrada en el que és essencial: l’infant.

Creiem en una educació integral, en què es valorin les diferents intel·ligències i capacitats. Entenem l’infant com un tot sencer, per tant tenim una mirada holística vers aquest infant, com a ésser saludable i complet.

Pretenem que el nen o nena assoleixi els coneixements amb projectes que parteixen dels seus propis interessos, tot sovint interrelacionant diferents sabers i fent un treball multidisciplinari.

Des dels inicis, som una escola que educa en criteris de sostenibilitat i ajuda el nen o nena a fer un posicionament ètic en l’àmbit intern per poder tenir una percepció sencera i interconnectada del lloc que ocupem al món i ser-hi actius.

En el marc d’una cultura centrada en la vida: decidim en el present, pensant en generacions futures, reivindiquem el valor de l’austeritat, del respecte per la persona i pel medi, del saber compartir i repartir millor, de la solidaritat, del saber esperar, de l’esforç i de la constància. Valorem l’autenticitat i la responsabilitat.

L’estructura cooperativa de l’escola ha fet que a més de l’individu, es valori la força del grup, en totes les seves possibilitats, la qual cosa potencia el treball cooperatiu i l’autogestió. S’ha tingut present ja des dels inicis que el tot és més que les parts.

Pensem que és molt important que l’escola vagi més enllà del seu espai físic, que no tingui parets i que l’infant senti que el món sencer és un lloc d’aprenentatge. Per això hem potenciat sortides, colònies, intervencions socials, intercanvis professionals, aportacions de famílies, experts… Hem tingut i tenim una escola oberta.

Donem valor i entenem l’espai natural com una font d’aprenentatge on podem meravellar-nos, descobrir, experimentar, valorar… El contacte i la cura del nostre entorn ens permet obrir una finestra a un món ple de reptes.

Avui les noves tecnologies ens permeten travessar més parets i fronteres i podem arribar a l’altra punta del planeta si convé per compartir aprenentatges, projectes, fer vincles…

Entenem que en una societat sobrealimentada en informació, publicitat, desequilibris tecnològics… és important aprendre a discernir i a viure amb consciència.

Amb aquesta idea de consciència, implicació i xarxa, ajudem a fer persones amb ment clara i amb una gran amplitud interior, amb força per fer els canvis, capaces d’indagar per elles mateixes, amb recursos per a respondre creativament a les crisis personals i globals.

Cada dia ens regalem una estona de lectura ja sigui individual o compartida en què tots, petits i grans, gaudim del món literari. Des de l’escola donem molta importància a la lectura no només com a font de plaer i d’aprenentatge sinó també com a eina que ajuda a estructurar el pensament: fomenta la imaginació i la creativitat, el pensament reflexiu, el fet de nodrir-nos d’idees i poder-les contrastar, ens ajuda a comprendre altres mons i, per tant, a entendre i valorar la nostra realitat.