Política de privacitat

Condicions legals – Política de privacitat

Objecte Social. CENTRE D’EDUCACIÓ ESPILL DE MANRESA S.C.C.L. (d’ara endavant, L’ESPILL) és un Centre Escolar Concertat amb la Generalitat de Catalunya.

Identificació. En compliment amb el deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web www.escola-espill.cat.

Denominació: CENTRE D’EDUCACIÓ ESPILL DE MANRESA S.C.C.L.

Domicili: c/ Sant Joan 51-59, 08240, Manresa

Telèfon: +34 93 977 31 19

Correu electrònic: escola-espill@xtec.cat

CIF: F63865018

Inscrita al Registre de cooperatives 13255.

Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, texts, imatges i documents, pertanyen a L’ESPILL o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenta la titularitat i estan protegits per les Lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Està expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense comptar amb l’autorització expressa i per escrit de L’ESPILL o del titular de les mateixes.

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de L’ESPILL o dels titulars que ostenten els drets de propietat intel·lectual o industrial excepte que s’estableixi el contrari de forma expressa.

Condicions d’ús. L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació sense reserves d’aquestes condicions d’ús que regulen el seu accés i utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre el nostre centre escolar.

Està expressament prohibit l’ús dels continguts d’aquest lloc Web per a finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

L’ESPILL no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que se’n puguin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L’usuari s’obliga a no fer servir la informació publicada a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

L’ESPILL es reserva el dret a modificar el contingut de la informació relativa al funcionament del seu Centre Escolar quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

L’ESPILL no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest lloc Web, tot i que farà tots els esforços possibles per tal d’evitar-los.

Política de Protecció de Dades. En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU i DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, informem que les dades personals proporcionades a través dels formularis que posem a la seva disposició seran tractades per dur a terme les gestions per a les quals han estat creats, que s’informaran i especificaran en cada cas i que estan relacionades amb la nostra activitat com a Centre Escolar.

En cap cas L’ESPILL farà servir les dades personals dels interessats per a finalitats diferents de les descrites anteriorment, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, excepte obligació legal. L’ESPILL es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació d’acord amb els requeriments establerts a l’anomenat Reglament.

Les dades facilitades s’eliminaran dels nostres registres una vegada hagem atès la consulta o complert amb la finalitat per a la qual es van demanar, no obstant això es podran conservar degudament bloquejades si existeix una obligació legal de conservació.

Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació, supressió, limitació o oposició al seu tractament, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes. També l’informem del dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas que considereu que en el tractament de les vostres dades no s’està respectant els vostres drets.

Identitat del responsable: CENTRE D’EDUCACIÓ ESPILL DE MANRESA S.C.C.L. – c/ Sant Joan 51-59, 08240, Manresa – T. +34 93 877 31 19 – escola-espill@xtec.cat.

Política de protecció de menors. Qui facilita les seves dades a través dels formularis habilitats en aquesta pàgina web, n’accepta el seu tractament i declara formalment tenir més de 18 anys.

L’accés i l’ús d’aquesta pàgina està permès a persones menors de 14 anys d’edat.
No obstant això, L’ESPILL recorda a les persones majors d’edat que tinguin menors al seu càrrec, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

També us informem que existeixen programes informàtics per limitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Xarxes socials. Al seguir el nostre perfil a les xarxes socials dóna el seu consentiment exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb la seva política de privacitat. També presta el seu consentiment exprés a L’ESPILL per al tractament de les seves dades contingudes al llistat d’amics i al fet que les notícies publicades relacionades amb la nostra activitat i serveis professionals apareguin al seu mur.

Conforme al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, l’informem que les dades personals dels seguidors de L’ESPILL a les xarxes socials, seran tractades per L’ESPILL amb la finalitat de mantenir-los informats a través de les xarxes socials sobre els nostres serveis professionals.

La seva petició per connectar, implica necessàriament, el seu consentiment per realitzar els tractaments assenyalats.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials esdevindran informació de caràcter públic, de manera que els usuaris hauran de posar especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. L’ESPILL no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades de les quals estiguin publicades o incloses en comentaris, podran sol·licitar a L’ESPILL la seva cancel·lació.

En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitar el tractament de les seves dades, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, adreçat a L’ESPILL. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Identitat del responsable: CENTRE D’EDUCACIÓ ESPILL DE MANRESA S.C.C.L. – c/ Sant Joan 51-59, 08240, Manresa – T. +34 93 877 31 19 – escola-espill@xtec.cat.

Enllaços a d’altres Webs. Els enllaços (links) que pugui trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són gestionades ni controlades per L’ESPILL, per aquest motiu, L’ESPILL no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni aquests estan regulats pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional. El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es poguessin derivar com a conseqüència del que estableixen les presents disposicions, i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.