PENSEM EN VERD

(curs 2016-2017)

A l’escola pensar en verd ens agrada i ho veiem necessari. Volem que les nostres accions deixin una petjada de respecte en el medi i en les persones.

Així doncs, tenim diferents fronts oberts que anem activant segons l’actualitat i el temps de preparació que ens demana.  Us els passem a exposar:

 • Projecte ANEM A PEU A L’ESCOLA.  Després de l’acció  El  camí del cent peus dins la  setmana de la mobilitat sostenible; el vàrem aturar per treballar en la recerca de la seguretat i l’acompanyament que ens demanàveu en la valoració realitzada.Treballem per un acompanyament gratuït i segur tant per a les persones que ho realitzen com per als alumnes. Els membres de la comissió d’escola verda formem part,  conjuntament amb l’Ajuntament i altres centres de la ciutat, de la comissió  dels Camins escolars en el Pla educatiu d’entorn de la ciutat.Una comissió que intenta incentivar la sostenibilitat i l’autonomia de l’individu en els seus desplaçaments per la ciutat i en concret al voltant dels centres escolars.De moment s’ha treballat en el disseny d’un logotip a fi de senyalitzar els camins  escolars de la ciutat i en l’elaboració d’unes propostes de millora físiques en els recorreguts dels camins  que hem endegat dos centres de Manresa.Per part nostra, cap a  la primavera reprendrem el projecte  i esperem tenir un entorn  més favorable i segur en els accessos a peu de l’escola.
 • Un altre aspecte que millora i evoluciona en el  Pla d’acció d’escola verda, són els residus i l’estalvi energètic. Amb l’acció ON SÓN LES PAPERERES? vàrem  intentar  fer una reflexió  dels residus que generàvem en un dia.  Dins la setmana europea per A la reducció de residus, l’abella va fer desaparèixer les papereres de tota l’escola durant un dia i, amb l’ajuda dels delegats del Comitè Ambiental, es va informar a totes les classes de la campanya de sensibilització per a la reducció-reutilització-reciclatge de residus. Oferien un enllaç per a visualitzar (redueix, reutilitza i recicla) i una bossa per a recollir la brossa del dia per tal de veure quina quantitat de residus generàvem en una jornada escolar.Gràcies a aquesta acció vam poder observar que:
  • Ens feia mal als ulls veure la brossa barrejada. / Això vol dir que reciclem molt bé.
  • Fem servir massa paper de mans  i tovallons. / S’ha de reduir el paper.
  • Podem reciclar millor la deixalla orgànica.

   

  També en aquest àmbit, aquest curs ens hem inscrit al CONCURS APILO XII. Un concurs promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consorci de Residus de Barcelona per tal de reciclar més i millor  les piles i bateries  que  utilitzem.

 

Si les piles s’aboquen al medi incontroladament, l’aigua de pluja pot arrossegar els metalls cap als cursos subterranis d’aigua i, des d’aquests, cap als rius i el mar, amb la possible afectació d’éssers vius. En cas de cremes incontrolades els metalls es poden vaporitzar i dispersar per l’aire i, quan plou, ser arrossegats cap a terra i cap a cursos d’aigua. La major part dels metalls pesants són bioacumulatius i passen d’un organisme a l’altre a través de la cadena alimentària.

Per això, les piles es consideren residus especials i estan subjectes a una recollida i tractament específics.

En relació a l’estalvi energètic el curs passat vàrem posar rètols a les portes per recordar que no hem de deixar escapar l’energia  calenta  en temps de freds i aquest curs el Tió ens va cagar un sobre per recollir els missatges de l’abella i uns rètols per posar al costat dels interruptors  de llum  com els que veieu a la imatge.

 

A nivell curricular estem organitzant una setmana d’experts. Convidem a naturistes, biòlegs, paleontòlegs i coneixedors del món marí  per fer entrar  el saber a l’escola.   Tallers, xerrades, conferències entre iguals,  tot amb l’interès i el desig de fer-nos  més coneixedors del nostre entorn i així poder-lo  respectar i cuidar.

També està en procés l’estudi i ampliació de la Biodiversitat als Patis de l’escola assessorats per un biòleg provinent del Seminari d’Educació per a la Sostenibilitat.

Buf…,  la feina no s’acaba i és que… les nostres accions perduren en l’evolució  del planeta i això ens fa estar molt  atents.

Seguim PENSANT EN VERD!  Comissió escola verda.