EL NIU DE DESCOBERTA

El Niu de Descoberta és un espai de lliure elecció destinat a l’alumnat d’Educació Infantil. Aquest espai compta amb diferents propostes de joc basades en quatre grans eixos: 

  • Espai de joc simbòlic.
  • Espai artístic.
  • Espai constructor.
  • Espai científic/experimentació.

Les propostes que plantegem per a cada espai són obertes, multi-nivell, dinàmiques i variants en funció dels interessos, les necessitats i els continguts curriculars que volem potenciar. 

La sessió es desenvolupa de la següent manera:

  • Una primera part en la qual es recorda la dinàmica i les normes de l’espai.
  • La part central en què es produeix l’acció. Les nenes i els nens escullen, lliurement, amb la proposta amb la qual interaccionar. Juguen i descobreixen a partir dels reptes proposats.
  • Una part final de síntesi on mitjançant la conversa compartim, amb tot el grup, les vivències i descobertes de la sessió.

Mireu, mireu! Com gaudim i aprenem!