L’escola l’Espill neix el curs 1980-81 per tal d’oferir una alternativa en ensenyament. La voluntat de la nostra escola és la de ser un servei públic, un servei a la ciutat, sense voluntat lucrativa. Ens definim com a escola catalana i arrelada al medi on vivim i que estimem, que pretén agrupar en una tasca comuna família, infants i mestres amb l’objectiu prioritari d’aconseguir una formació integral i funcional dels nois i noies. L’ambient acollidor i dinàmic és un element que afavoreix unes condicions òptimes d’aprenentatge i una interrelació escola-família a partir de trobades de caire pedagògic i lúdic. Un dels aspectes que afavoreix tota aquesta tasca és la coordinació i l’estabilitat del nostre equip de mestres que permet potenciar una línia de treball coherent i continuada.

Amb l’ajuda de les famílies, l’Escola l’Espill ha anat evolucionant fins arribar a celebrar el 40è aniversari. Hem passat per moltes etapes, esdeveniments i dificultats, que tots junts hem superat i hem avançat, i hem arribat al dia d’avui en què les ganes superen els moments que ens toquen viure, com ara la Covid-19, que no ens ho posa gens fàcil, però que farà de l’Escola un lloc per continuar aprenent amb tota l’alegria d’aprendre dels alumnes i de l’equip que formem la família de l’Espill.