ELS RACONS A EDUCACIÓ INFANTIL

Els racons és el mètode de treball a l’aula on els infants, per petits grups i de manera simultània, fan diferents activitats d’aprenentatge.

Els infants quan treballen en els racons, el sol fet d’estar en petit grup, afavoreix l’atenció i la concentració en la proposta que es presenta, per tant, en el seu aprenentatge.

Trobar-se amb la mestra a prop que els guia, si cal,  en l’activitat que han de fer, els dona seguretat, confiança i els permet compartir els seus dubtes amb immediatesa.

En els racons, la interacció de l’adult amb els infants és més directe i permet fer un guiatge en el seu procés cognitiu: coneixes on estan, fas un seguiment més estret, observes on tenen dificultats, i els pots oferir les eines que necessiten per fer-los evolucionar.

La comunicació i la interacció amb els seus companys agafa una altra dimensió: comparteixen les propostes amb naturalitat, s’ajuden entre ells i elles, s’expliquen el que han entès utilitzant un llenguatge “d’igual a igual”, i afavoreix el vincle entre ells i elles.

Com s’organitzen els infants en el treball per racons?

La mestra distribueix els nens i nenes de la classe en quatre grups fixes de cinc o sis infants. Per fer aquestes agrupacions, es té present les característiques de cada infant per tal d’afavorir el seu aprenentatge i el treball cooperatiu dins del petit grup.

Cada dia a l’hora de fer racons, els nens i nenes miren a la cartellera a quin racó van.

Quants racons hi ha i què es treballa?

Es fan quatre racons cada setmana amb propostes diferents.

A l’aula n’hi ha dos:

-Racó amb propostes més autònomes com poden ser de joc simbòlic, joc de construcció, de llenguatge plàstic, motricitat fina… Els nens i nenes experimenten les activitats sense el guiatge de l’adult.

-Racó acompanyat per la mestra on es fan activitats específiques de comunicació i llenguatge, sigui verbal o escrit o bé matemàtic.

Fora de l’aula:

-Racó de moure el cos. Diferents propostes de psicomotricitat pautades o més lúdiques on els infants experimenten el coneixement d’un mateix i dels altres motriument.

-Racó de música. Treball de comunicació i llenguatge musical amb activitats de ritme, dansa, cançó i audició.

Amb aquesta distribució, tots els infants passen cada setmana pels quatre racons.

Us convidem a viure els racons amb aquestes imatges!