ELS LABORATORIS D'EDUCACIÓ INFANTIL

Què són els Laboratoris? 

Els Laboratoris són espais de lliure elecció dins l’aula i dins d’un mateix grup classe. Cada setmana en duem a terme un, el qual consta de quatre o cinc propostes, en les que els infants poden participar-hi lliurement tenint en compte els seus propis interessos. Les propostes no tenen una durada determinada, sinó que cada infant autoregula la seva participació. 

Són propostes obertes, on la creativitat, el pensament i la comunicació de cadascú hi són molt presents. 

El material de cada proposta està pensat, dissenyat i presentat per la mestra amb l’objectiu que els infants assoleixin un repte fent i pensant, per després posar-ho en comú amb la resta de companys i companyes.

Quins Laboratoris fem?

– Laboratori Artístic

– Laboratori Comunicatiu.

– Laboratori Científic.

– Laboratori de Joc i Construcció.

A Educació Infantil, des del curs passat, vam crear els LABORATORIS

Els Laboratoris van ser l’adaptació dels nostres preuats Ambients a la situació pandèmica que estàvem vivint.

Quin és el paper de la mestra? 

La mestra en aquest cas prepara amb cura l’espai amb propostes obertes on tothom hi tingui cabuda. 

Durant aquesta estona fa d’observadora i mediadora. Acompanya el procés de cada infant i si cal llança preguntes per tal de facilitar que els infants continuïn investigant o vagin més enllà en les seves experimentacions. 

Quan acaba l’estona, recull el grup per fer un tancament de la sessió i dóna espai a cada infant perquè comuniqui les seves descobertes o vivències a la resta del grup.

Aquests quatre Laboratoris engloben les potencialitats i les diferents capacitats de cada infant per tal de construir un aprenentatge significatiu manipulant, experimentant, imaginant i creant.