Aquest segon i tercer trimestre la classe dels Tritons de 4t han estat fent un projecte, en anglès, sobre el sistema solar a les sessions de CLIL (Content Language Integrated Learning). Aquestes sessions pretenen aprendre uns continguts curriculars de ciències (el sistema solar) a partir de la llengua anglesa (llengua vehicular).

En aquestes sessions els alumnes de 4t han visualitzat diferents documentals per informar-se sobre aquest tema i han après una cançó que els ha encantat (“We are he planets, de StoryBots). També han llegit textos breus sobre els planetes, han fet un seguit d’activitats i han jugat amb diferents jocs de taula.

Els alumnes han après les característiques dels planetes (si és gran o petit, si està més a prop o més lluny del Sol, si té llunes o no, si és més dens o més lleuger, si té anelles, si és rocós o gasós…). Tanmateix, també han après el llenguatge per poder fer comparacions, els nombres ordinals… I han recordat i repassat els dies de la setmana, els mesos i les estacions de l’any, entre altres coses.

Per  concloure el projecte,  per grups de 3-4 alumnes, han exposat una presentació oral sobre un planeta. Han preparat la presentació amb power point i l’han defensat davant de tots els seus companys/es, convertint-se en experts d’aquell planeta!